Meteorologia drogowa

Gołoledź, szadź, mgła, silny wiatr, intensywne opady atmosferyczne, to zjawiska pogodowe stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych dla ruchu drogowego zjawiskach meteorologicznych oraz skuteczna profilaktyka zimowa to działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Profesjonalne systemy osłony meteorologicznej dróg są wydajnym narzędziem wspomagania służb administracji drogowej w walce z zagrożeniami pogodowymi na drogach.

Drogowe systemy meteorologiczne umożliwiają:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

  • ograniczenie liczby wypadków i kolizji drogowych

  • utrzymanie drożności sieci drogowej w warunkach zimowych

  • oszczędność środków wykorzystywanych do przeciwdziałania śliskości zimowej

  • efektywne wykorzystanie ludzi i sprzętu drogowego w warunkach zimowych

  • skuteczne planowanie utrzymania zimowego


Oferowane systemy meteorologii drogowej wykorzystują urządzenia i czujniki pomiarowe firmy VAISALA. TELWAY Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce urządzeń meteorologii drogowej firmy VAISALA. Pracownicy firmy TELWAY posiadają certyfikację producenta w zakresie instalacji i serwisu urządzeń pomiarowych firmy VAISALA.


Zobacz także:  www.vaisala.com