O nas

TELWAY Sp. z o.o. powstała w 2009 roku. Przedmiotem działalności spółki są profesjonalne rozwiązania z dziedziny elektroniki drogowej, a w szczególności z zakresu:

  • meteorologii drogowej
  • diodowego i pryzmatycznego oznakowania o zmiennej treści
  • monitorowania ruchu drogowego
  • dozoru wizyjnego sieci drogowej
  • autostradowej telefonii alarmowej
  • zintegrowanych systemów zarządzania ruchem
Logo

Wykonujemy także:

  • projekty urządzeń i systemów zarządzania ruchem
  • projekty zmiennej organizacji ruchu
  • analizy termiczne sieci drogowej
  • usługi serwisowe w zakresie utrzymania technicznego urządzeń i systemów elektroniki drogowej

TELWAY Sp. z o.o. współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi. Do najważniejszych z nich należą: VAISALA (Finlandia), ROTAPANEL (Holandia), DMS (Portugalia), ERECA (Francja). Odbiorcami naszych produktów i usług są jednostki administracji drogowej, koncesjonariusze autostrad i spółki operatorskie, generalni wykonawcy zatrudnieni przy budowie dróg oraz firmy zajmujące się ich utrzymaniem.

TELWAY Sp. z o.o. jest członkiem stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska: www.itspolska.pl

Logo partnera