Projekty i opracowania techniczne

Projektowanie elektronicznej infrastruktury drogowej to prężnie rozwijająca się dziedzina aktywności ambitnego zespołu specjalistów z dziedziny elektroniki, informatyki i inżynierii ruchu drogowego. Dobra dokumentacja projektowa to podstawa sukcesu przyszłych realizacji terenowych. Oferowany zakres usług obejmuje kompleksową obsługę zadań projektowych, od budowy założeń systemu, tworzenia jego koncepcji, wykonania pomiarów i ekspertyz wstępnych oraz uzgodnień terenowych, po szczegółową dokumentację techniczno-wdrożeniową.

Zakres opracowań projektowych obejmuje projekty urządzeń i systemów monitorowania ruchu, w tym także systemów dozowania ruchu, projekty urządzeń i systemów monitorowania warunków pogodowych związanych z drogą i jej otoczeniem, projekty systemów telefonii alarmowej, projekty systemów transmisji danych wykorzystywanych do komunikacji z urządzeniami przydrożnymi, systemy inteligentnego oznakowania dróg, wykorzystujące znaki diodowe lub pryzmatyczne, projekty konstrukcji wsporczych pod urządzenia systemu.

Wykonujemy ponadto mapy termiczne sieci drogowej wykorzystywane w utrzymaniu zimowym, projekty zmiennej organizacji ruchu oraz kompleksowe opracowania systemowe z zakresu zarządzania ruchem.