Systemy zarządzania ruchem

Systemy zarządzania ruchem to zaawansowane, zintegrowane rozwiązania informatyczne przeznaczone do dynamicznego oddziaływania na ruch drogowy, w celu podniesienia płynności oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu i komfortu jazdy.

W tym celu systemy zarządzania ruchem wykorzystują:

  • stacje meteorologiczne i samodzielne czujniki pogodowe

  • punkty pomiaru prędkości, struktury i natężenia ruchu

  • diodowe i pryzmatyczne oznakowanie o zmiennej treści

  • nadajniki komunikatów CB

  • kamery wizyjne

  • urządzenia automatycznej detekcji zdarzeń

  • punkty informacji drogowej

  • internetowe serwisy informacyjne

  • środki masowego przekazu


Wdrażanie systemów zarzadzania ruchem to proces nieunikniony. Jest on odpowiedzią na rozwój motoryzacji i powszechne zapotrzebowanie na środki poprawy bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy. Profesjonalnie zaprojektowane systemy zarządzania ruchem to inwestycje rentowne, przynoszące istotną redukcję kosztów związanych z utrzymaniem sieci drogowej oraz obsługą zdarzeń drogowych.