Monitoring ruchu drogowego

Znajomość struktury, prędkości i natężenia ruchu drogowego stwarza możliwość efektywnego wdrażania instrumentów poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu, a także planowania rozwoju sieci drogowej oraz koordynacji prac modernizacyjno-remontowych. Systemy pomiaru i klasyfikacji ruchu umożliwiają zarówno kontrolę płynności ruchu i zastosowanie w systemach zarządzania ruchem, jak i analizę danych pomiarowych dla celów statystycznych.

Stałe urządzenia pomiaru ruchu są ważnym elementem nowoczesnych systemów zarządzania ruchem. Przenośne urządzenia pomiaru ruchu to efektywne narzędzia do realizacji okresowych pomiarów i analiz ruchu drogowego, bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z trwałą instalacją infrastruktury pomiarowej.


TELWAY Sp. z o.o. oferuje własnej produkcji stacjonarne, modułowe systemy pomiaru ruchu, współpracujące z pętlami indukcyjnymi (DLP) lub czujnikami piezoelektrycznymi (DPZ),. Ponadto oferujemye przenośne urządzenia pomiaru ruchu firmy METROCOUNT współpracujące z czujnikami pneumatycznymi.

Zobacz także: www.metrocount.com