Oferta

Rozwiązania z dziedziny elektroniki drogowej są coraz bardziej zauważalne na polskich drogach. Systemy elektroniki drogowej wydatnie wspomagają monitorowanie i zarządzanie ruchem drogowym, planowanie działań zimowego utrzymania dróg, planowanie rozwoju i remontów sieci drogowej. Przyczyniają się także do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, płynności i komfortu jazdy.

Nasza działalność skupia się wokół zagadnień elektronicznej osłony meteorologicznej dróg, pomiarów i analiz ruchu drogowego, dozoru wizyjnego sieci drogowej, inteligentnego oznakowania dróg oraz kompleksowego zarządzania ruchem na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Oferujemy realizację kompleksowych rozwiązań systemowych z dziedziny elektroniki drogowej, dostawę i instalację urządzeń i oprogramowania, świadczymy usługi o charakterze projektowym, konsultingowym i serwisowym.
Obrazek oferty