Autostradowa telefonia alarmowa

Zadaniem systemu telefonii alarmowej jest udostępnienie użytkownikom autostrad możliwości prowadzenia, bezpośrednio z pobocza jezdni oraz z obszarów MOP, awaryjnej komunikacji głosowej z zarządcą autostrady, w celu przekazywania informacji o wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych zdarzeniach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Systemy Telefonii Alarmowej instalowane przez TELWAY w obszarze polskiej sieci drogowej pracują w oparciu o technologię VOIP (voice over IP protocol). Systemy te składają się ze stacji VOIP instalowanych w kolumnach alarmowych typu Master, interfejsów optycznych odpowiedzialnych za konwersję sieci optycznych VOIP do sieci Ethernet oraz oprogramowania centralnego, instalowanego na redundantnych serwerach pracujących w architekturze klastra, odpowiedzialnego za koordynację głosowej komunikacji z kolumnami alarmowymi, z uwzględnieniem cyfrowej, dwukierunkowej transmisji głosu w standardzie VOIP oraz wymiany danych z kolumnami alarmowymi w zakresie przekazywania alarmów i diagnostyki technicznej.

Sieć optyczna w całości realizowana jest w technologii PON (passive optical network), co sprzyja uzyskaniu wysokiego poziomu redundancji sieci, a w połączeniu z unikalną technologią pozwalającą na regenerację sygnału optycznego w każdym węźle sieci pasywnej, stwarza warunki dla budowy sieci o praktycznie nieograniczonym zasięgu.


Systemy Telefonii Alarmowej budowane przez TELWAY Sp. z o.o. realizowane są przy współpracy z francuską firmą ERECA SAS.

Zobacz także:  www.ereca.com