Dozowanie ruchu

Zadaniem systemów dozowania ruchu (Ramp Metering) jest sterowanie strumieniem pojazdów włączających się do ruchu z dróg poprzecznych na łącznicach wprowadzających ruch na jezdnie główne dróg ekspresowych i autostrad wyposażonych w pas włączenia, w celu utrzymania płynności ruchu pojazdów poruszających się jezdnią główną i ograniczenia ryzyka kolizji z pojazdami włączającymi się do ruchu.

Systemy dozowania ruchu lokalizowane są na łącznicach węzłów sieci drogowej, na których obserwowane jest duże zróżnicowanie gęstości ruchu w godzinach szczytu, między innymi w wyniku zwiększonej podaży ruchu napływającego z dróg poprzecznych, co najczęściej występuje na obwodnicach aglomeracji miejskich.

Działanie systemu polega na regulacji dopływu pojazdów na jezdnię główną przy wykorzystaniu sygnalizatora świetlnego, przy czym częstotliwość dawkowania ruchu uzależniona jest od gęstości ruchu na jezdni głównej. Zasadą jest przejazd na zielonym świetle wyłącznie pojedynczych pojazdów. O pracy systemu informują znaki pryzmatyczne A29.


Oferowane systemy dozowania ruchu wykorzystują detektory pętlowe lub radarowe.