Zarządzanie Ruchem na S7 Szczepanowice - Widoma

Listopad 2021
TELWAY Sp. z o.o. zakończyła prace związane z budową Systemu Zarządzania Ruchem na odcinku drogi ekspresowej S7 Szczepanowice - Widoma w województwie małopolskim

Odcinek Szczepanowice - Widoma jest pierwszym z ukończonych fragmentów drogi ekspresowej S7, która docelowo połączy województwo świętokrzyskie z Północną Obwodnicą Krakowa. W ramach realizacji zadania wybudowano diodowe i pryzmatyczne tablice o zmiennej treści, stację meteorologiczną, stacje pomiaru ruchu, urządzenia monitorujące zajętość miejsc parkingowych na MOP Widoma, kamery CCTV, kamery automatycznej detekcji zdarzeń oraz nadajniki CB. Do czasu połączenia wybudowanego odcinka S7 z obwodnicą aglomeracji krakowskiej, praca systemu zarządzana będzie lokalnie z OUD Szczepanowice. Zadanie zrealizowane zostało na zlecenie MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.