Zarządzanie ruchem na Południowej Obwodnicy Warszawy

Grudzień 2021
TELWAY Sp. z o.o. zakończyła prace związane z dostawą i instalacją wybranych komponentów zarządzania ruchem na Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2

Prace zrealizowane przez TELWAY obejmowały oznakowanie pryzmatyczne E1, E2 i F8 zlokalizowane w ciągu S2 oraz i drogach krajowych obwodnicy aglomeracji warszawskiej, stacje pomiaru ruchu zlokalizowane w ciągu S2, w tym w tunelu pod Ursynowem oraz systemy dozowania ruchu (Ramp Metering) zainstalowane na łącznicach drogi ekspresowej S2. W ramach zadania TELWAY dostarczyła ponadto oznakowanie pryzmatyczne systemu automatycznego odladzania oraz komponenty diodowe dla tablic oznakowania stałego. Prace wykonywane były na zlecenie WASKO S.A., wykonawcy Systemu Zarządzania Ruchem.