Zarządzanie ruchem na S19 Rzeszów – Babica

Lipiec 2023
TELWAY Sp. z o.o. w konsorcjum z firmami: TRAX ELEKTRONIK i APM PRO realizuje zadanie związane z budową Systemu Zarządzania Ruchem w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica

Zakres prac realizowanych przez TELWAY obejmuje: tablice pryzmatyczne o zmiennej treści, stacje pomiaru ruchu, urządzenia monitorujące zajętość miejsc parkingowych na MOP, urządzenia dozowania ruchu, stacje i czujniki meteorologiczne. Zadanie wykonywane jest na zamówienie konsorcjum wykonawczego MOSTOSTAL WARSZAWA – ACCIONA CONSTRUCTION, które realizuje ten odcinek drogi dla GDDKiA Oddział Rzeszów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na maj 2026.