Zarządzanie ruchem na S19 Rudnik n/Sanem - Nisko

Kwiecień 2022
TELWAY Sp. z o.o. w konsorcjum z firmami: TRAX ELEKTRONIK, CAT TRAFFIC, INQUBATOR i APM PRO zakończyła prace związane z budową Systemu Zarządzania Ruchem w ciągu drogi ekspresowej S19, odcinek Rudnik n/Sanem – Nisko Południe

Zakres prac zrealizowanych przez TELWAY obejmował dostawę i instalację tablic pryzmatycznych o zmiennej treści. Zadanie wykonane zostało na zamówienie Konsorcjum Wykonawczego STRABAG – STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE, które wybudowało ten odcinek drogi dla GDDKiA Oddział Rzeszów.