Zarządzanie ruchem na S19 Niedrzwica - Kraśnik

Kwiecień 2023
TELWAY Sp. z o.o. w konsorcjum z firmami: TRAX ELEKTRONIK, CAT TRAFFIC, INQUBATOR i APM PRO zakończyła prace związane z budową Systemu Zarządzania Ruchem w ciągu drogi ekspresowej S19, odcinek Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ

Zakres prac zrealizowanych przez TELWAY obejmował: tablice pryzmatyczne o zmiennej treści, stacje pomiaru ruchu, oraz stację meteorologiczną. Zadanie wykonane zostało na zamówienie MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE, która wybudowała ten odcinek drogi dla GDDKiA Oddział Lublin.