Zarządzanie Ruchem na Północnej Obwodnicy Krakowa

Sierpień 2023
TELWAY Sp. z o.o. w konsorcjum z WASKO S.A. i TRAX ELEKTRONIK realizuje zadanie związane z budową Systemu Zarządzania Ruchem na Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52, na odcinku od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice

Zakres prac realizowanych przez TELWAY obejmuje oznakowanie o zmiennej treści, stacje i czujniki meteorologiczne, dozór wizyjny, automatyczną detekcję zdarzeń, stacje pomiaru ruchu oraz magistralę światłowodową na potrzeby skomunikowania urządzeń budowanego systemu z Centrum Zarządzania Ruchem na węźle Modlnica. Zadanie wykonywane jest na zamówienie konsorcjum wykonawczego GULERMAK – MOSTY ŁÓDŹ, które realizuje ten odcinek drogi dla GDDKiA Oddział Kraków. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na wrzesień 2024.