Tablice informacji parkingowej w Rzeszowie

Październik 2021
TELWAY Sp. z o.o. uruchomiła na terenie Rzeszowa 10 diodowych tablic informacji parkingowej, które zostały zainstalowane w ramach budowy strefy płatnego parkowania w Rzeszowie

Tablice zostały wyprodukowane i zainstalowane na zlecenie ASSECO Poland S.A. Zadanie to było kontynuacją kontraktu zrealizowanego w roku 2015, w ramach którego zostało zainstalowane i uruchomione 12 tablic informacji parkingowej. Tablice informacji parkingowej wykonane w technologii LED zapewniają ciągłą informację o dostępności miejsc parkingowych na wybranych parkingach w centrum Rzeszowa.