TELWAY

 • banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4
 • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

oznakowanie pryzmatyczne o zmiennej treści (PVMS)

    

Sterowanie ruchem z wykorzystaniem tablic i znaków zmiennej tresci wykonanych w technologii pryzmatycznej stosowane jest tam, gdzie może zaistnieć okresowa konieczność zmiany organizacji ruchu. Oznakowanie pryzmatyczne wprowadzane jest wymaganiami Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na węzłach drogowych autostrad i dróg ekspresowych.

Technologia pryzmatyczna pozwala na zmianę treści statycznej znaku poprzez zastosowanie systemu mechanicznego obrotu pryzmami, które po zmianie położenia prezentują alternatywną treść znaku (typu, A, B, C, D)  lub tablicy (E1, E2, F8).

Pryamtyczne tablice i znaki zmiennej treści (PVMS) wraz z oznakowaniem wykonanym w technologii LED, tworzą spójny system inforamacji drogowej dla kierowców.

Cechy systemu znaków pryzmatycznych ROTAPANEL / TELWAY:

 • mogą być stosowane w każdych warunkach pogodowych
 • posiadają wytrzymałą konstrukcję i sprawdzoną technologię
 • wymagają minimalnych nakładów na utrzymanie
 • powodują minimalne zużycie energii
 • pozwalają na zdalne zarządzanie treścią znaków
 • produkcja i serwis w Polsce
 • wysoka jakość końcowego produktu i komponentów składowych
 • zgodność: CE/EC NEN EN 12966

 

Pryzmatyczne tablice i znaki zmiennej treści produkowane przez ROTAPANEL/TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

TELWAY jest CERTYFIKOWANYM PARTNEREM oraz producentem pryzmatycznych tablic i znaków zmiennej treści na licencji ROTAPANEL INTERNATIONAL bv.: http://www.rotapanel.com/traffic.php

W zakresie produkcji znaków hybrydowych (kombinacji oznakowania konwencjonalnego i pryzmatycznego) naszym partnerem technologicznym w Polsce jest ERPLAST Sp. z o.o.: http://www.erplast.pl

Zobacz więcej:

Znaki pryzmatyczne.pdf  [11 MB]

PVMS_karta katalogowa.pdf  [1 MB]

Tablice pryzmatyczne obsługiwane są poprzez system zdalnego zarządzania znakami pryzmatycznymi TELPORT PVMS MOBILE, który pozwala na zarządzanie znakami pryzmatycznymi z dowolnego urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) lub komputera stacjonarnego z dostępem do sieci Internet.

Zobacz więcej:

TELPORT PVMS Mobile [3MB]