TELWAY

  • banner3
  • banner4
  • banner5
  • banner1
  • banner2

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

zarządzanie prędkością

Wykorzystanie znaków zmiennej treści do zarządzania prędkością stanowi istotny element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki sterowane są z systemu nadrzędnego lub lokalnie, z urządzeń współpracujących (stacje pomiaru ruchu, czujniki i stacje meteorologiczne).

Uzyskiwany efekt dynamicznego dostosowania ograniczenia prędkości do istniejących warunków pogodowo-ruchowych przyczynia się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków drogowych, zwłaszcza na odcinkach sieci drogowej szczególnie niebezpiecznych dla ruchu kołowego.

Znaki zmiennej treści produkowane przez spółkę TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

TELWAY jest dystrybutorem oraz producentem znaków zmiennej treści na licencjii portugalskiej firmy DMS Lda. (MICROPROCESSADOR S.A.): www.dmsdisplays.com