TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

prognozy meteorologiczne

Prognozowanie temperatury i stanu nawierzchni to ważny element profesjonalnego systemu osłony meteorologicznej. Pozwala na planowanie działań utrzymania zimowego, prowadząc do optymalizacji zużycia materiałów odladzających, a także do efektywnego wykorzystania personelu oraz sprzętu utrzymania zimowego, a w konsekwencji do znacznych oszczędności w skali sezonu zimowego. Właściwa logistyka działań w zakresie profilaktyki zimowej przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrzymanie przepustowości sieci drogowej.
 
Proces prognozowania temperatury i stanu nawierzchni uwzględniać musi właściwości geofizyczne sieci drogowej, w szczególności położenie geograficzne lokalizacji pomiarowej, sposób konstrukcji drogi, charakterystykę termiczną nawierzchni, topografię terenu wpływającą na nasłonecznienie nawierzchni, ukształtowanie drogi, obecność mostów i wiaduktów, a także sąsiedztwo rzek i zbiorników wodnych.
 
Dla celów prognozowania temperatury i stanu nawierzchni system TELPORT wykorzystuje model ICE-BREAK firmy VAISALA, pracujący na zasadzie bilansu energetycznego nawierzchni. System TELPORT oferuje prognozowanie krótkoterminowe (do 3 godzin), z wykorzystaniem wyłącznie danych pomiarowych rejestrowanych przez stacje meteorologiczne oraz prognozy długoterminowe (24h), do których realizacji wymagana jest współpraca lokalnych biur meteorologicznych w zakresie wspomagania systemu w prognozy długoterminowe stanu zachmurzenia, siły wiatru, temperatury i wilgotności względnej powietrza.
 
Lokalizacja stacji meteorologicznych na odcinkach dróg o stabilnym profilu termicznym umożliwia ekstrapolację prognoz temperatury nawierzchni na całą siec drogową.