TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

telport

​​ TELPORT jest rodziną systemów informatycznych z dziedziny ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), przeznaczonych do wspomagania działań służb drogowych w zakresie zarządzania i utrzymania sieci drogowej. System TELPORT obejmuje w chwili obecnej aplikacje wspierające osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie parametrów ruchu drogowego, zarządzanie pracą znaków zmiennej treści, łączność alarmową SOS oraz dozór wizyjny sieci drogowej.

System Zarządzania Treścią TELPORT przeznaczony jest do sterowania pracą znaków zmiennej treści instalowanych na sieci drogowej. Aplikacja umożliwia także bieżącą diagnostykę pracy zainstalowanego oznakowania oraz współpracę z zewnętrznymi systemami zarządzania ruchem drogowym.

System Zarządzania Treścią TELPORT pracuje w trybie on-line, w oparciu o aktywne połączenie sieciowe i środowisko nowoczesnych przeglądarek internetowych. W celu uzyskania zamierzonej wydajności pracy systemu zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 TELPORT.pdf (794 kB)