TELWAY

 • banner3
 • banner4
 • banner5
 • banner1
 • banner2

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

stałe stacje pomiaru ruchu

 
       
DLP-10 v.32 Dane techniczne.pdf
(507 kB)
 
 
DLP-10

Moduł DLP-10 to samodzielna stacja pomiarowa, umożliwiająca pomiar i rejestrację parametrów ruchu, przy współpracy z pętlami indukcyjnymi instalowanymi w nawierzchni jezdni. Moduł DLP-10 dostarcza następujących, zagregowanych danych pomiarowych:
 
 • prędkość średnia i maksymalna potoku ruchu, z podziałem na pojazdy osobowe i ciężarowe,
 • natężenie ruchu, z podziałem na pojazdy osobowe i ciężarowe,
 • ilość pojazdów w ruchu swobodnym, z podziałem na pojazdy osobowe i ciężarowe,
 • gęstośc ruchu,
 • ilość pojazdów w zdefiniowanych przedziałach prędkości, z podziałem na pojazdy osobowe i ciężarowe,
 • ilość pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość, z podziałem na pojazdy osobowe i ciężarowe,
 • sumaryczny czas pobytu pojazdów nad stanowiskiem pomiarowym,
 • struktura rodzajowa ruchu zgodnie ze schematem klasyfikacji 2+1, 5+1 i 8+1.
   
 
Moduł DLP-10 umożliwia agregację danych pomiarowych w konfigurowanych interwałach czasowych, zapewniając archiwzację 8.000 rekordów danych statystycznych oraz 524.288 pojazdów indywidualnych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Opcjonalny zapis danych na karcie uSD pozwala na znaczne wydłużenie okresu archiwzacji.
 
Moduł DLP-10 przystosowany jest do obsługi pojedynczego pasa ruchu. Moduły można łączyć w magistralę RS-485, co pozwala na swobodną konfigurację stanowiska pomiarowego. Konfiguracja modułu DLP-10 oraz transmisja danych zagregowanych odbywa się protokołem Modbus/RTU, a w wersji ETH lub przy wspólpracy z zewnętrznym konwerterem MG11 - protokołami Modbus/TCP oraz Moher, co pozwala na zwiększenie efektywności obsługi modułów pomiarowych DLP-10.
 
Moduł DLP-10 może pracować jako samodzielna stacja pomiarowa, element składowy zintegrowanych stacji pomiarowych, a także jako przenośne urządzenie pomiarowe. Moduł posiada wbudowany wyświetlacz LCD, co ułatwia jego konfigurację i lokalny nadzór prowadzonych pomiarów.