monitoring ruchu drogowego


Znajomość struktury, prędkości i natężenia ruchu drogowego stwarza możliwość efektywnego wdrażania instrumentów poprawy bezpieczeństwa ruchu, planowania rozwoju sieci drogowej oraz koordynacji prac modernizacyjno-remontowych. Systemy pomiaru i klasyfikacji ruchu umożliwiają zarówno kontrolę płynności ruchu i zastosowanie w systemach zarządzania ruchem, jak i analizę danych pomiarowych dla celów statystycznych.


Stałe urządzenia pomiaru ruchu są ważnym elementem nowoczesnych systemów zarządzania ruchem. Przenośne urządzenia pomiaru ruchu to efektywne narzędzia do realizacji okresowych pomiarów i analiz ruchu drogowego, bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych, związanych z trwałą instalacją infrastruktury pomiarowej.

TELWAY Sp. z o.o. oferuje stacjonarne systemy pomiaru ruchu, jak również kompleksowe analizy ruchu drogowego dla potrzeb planowania inwestycji drogowych.


Zobacz naszą publikację: System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce