meteorologia drogowa

Gołoledź, szadź, mgła, silny wiatr, intensywne opady atmosferyczne, to zjawiska pogodowe stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych dla ruchu drogowego zjawiskach meteorologicznych oraz skuteczna profilaktyka zimowa to działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Profesjonalne systemy osłony meteorologicznej dróg są wydajnym narzędziem wspomagania służb administracji drogowej w walce z zagrożeniami pogodowymi na drogach. Systemy osłony meteorologicznej dróg wykorzystywane są także w osłonie przeciwoblodzeniowej lotnisk.

Drogowe systemy meteorologiczne umożliwiają: 

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,
  • ograniczenie liczby wypadków i kolizji drogowych,
  • utrzymanie drożności sieci drogowej w warunkach zimowych,
  • oszczędność środków wykorzystywanych do przeciwdziałania zjawisku gołoledzi,
  • efektywne wykorzystanie ludzi i sprzętu drogowego w warunkach zimowych,
  • skuteczne planowanie utrzymania zimowego.


Oferowane systemy meteorologii drogowej, wykorzystują urządzenia i czujniki pomiarowe firmy VAISALA. TELWAY Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce urządzeń meteorologii drogowej firmy VAISALA. Pracownicy firmy TELWAY posiadają certyfikację producenta w zakresie instalacji i serwisu produktów meteorologii drogowej firmy VAISALA.

Zobacz nasze publikacje: Technika laserowa w meteorologii drogowej, Mapy termiczne sieci drogowej, Meteorologia drogowa a bezpieczeństwo ruchu