TELWAY

  • banner5
  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

mapy termiczne

 

Mapy termiczne to profesjonalne narzędzie w zimowym utrzymaniu dróg, umożliwiające planowanie działań o charakterze profilaktycznym i pozwalające na redukcję kosztów związanych z wykorzystaniem sprzętu i materiałów wykorzystywanych do przeciwdziałania powstawaniu gołoledzi w działaniach utrzymania zimowego.


Mapy termiczne sieci drogowej powstają w wyniku statystycznego przetwarzania pomiarów termicznych nawierzchni jezdni, wykonywanych zimą w porze nocnej, w charakterystycznych warunkach pogodowych. Implementacja map termicznych w systemach oslony meteorologicznej sieci drogowej pozwala na liniową ekstrapolację mierzonych lub prognozowanych punktowo temperatur nawierzchni na cały odcinek drogi.

Mapy termiczne pozwalają na lokalizację stacji meteorologicznych w obszarach o stabilnym profilu termicznym (stacje referencyjne) lub w rejonach szczególnie podatnych na powstawanie śliskości zimowej (stacje wczesnego ostrzegania przed gołoledzią). Mapy termiczne umożliwiają też weryfikację istniejących lokalizacji stacji pomiarowych pod kątem ich użyteczności dla utrzymania zimowego.​

TELWAY we współpracy z brytyjskim oddziałem firmy VAISALA, realizuje profesjonalne mapy termiczne sieci drogowej w Polsce i zagranicą. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy mapy termiczne dróg o łącznej długości ponad 1400 km.


Certyfikowani przez firmę VAISALA pracownicy firmy TELWAY oferują profesjonalne usługi w zakresie termomappingu, od fachowego doradztwa, przez planowanie trast pomiarowych, do kompleksowej realizacji map termicznych.Zobacz takze: Mapy termiczne sieci drogowej