TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

łączność autostradowa

Zadaniem systemów łączności autostradowej jest kompleksowa obsługa transmisji danych, przekazu obrazów wizyjnych oraz komunikacji głosowej pomiędzy urządzeniami przydrożnymi instalowanymi w pasie drogowym autostrady a centrami zarzadzania ruchem.  

Efektywna transmisja danych to jeden z podstawowych warunków sprawnego funkcjonowania systemów telematyki drogowej. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem są sieci światłowodowe, gwarantujące wysoki transfer danych oraz niezawodny poziom ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i przepięciami elektrostatycznymi. Profesjonalne systemy łączności autostradowej wykorzystują łącza światłowodowe i zaawansowane urządzenia komunikacyjne, tworząc redundantne systemy komunikacyjne, zapewniające niezawodność pracy i wysoką prędkość transferu, wystarczającą na potrzeby obsługi wspólcześnie projektowanych systemów zarządzania ruchem.

Budowa rozległych systemów telemetrycznych w warunkach ograniczonej dostępności infrastruktury światłowodowej to wyzwanie. które przy pewnym ograniczeniu docelowej funkcjonalności projektowanych systemów telemetrycznych, możliwe jest do realizacji z wykorzystaniem istniejącej sieci telefonii komórkowej GSM i usługi pakietowej transmisji danych GPRS, przy zachowaniu rozsądnych kosztów eksploatacji. Stabilne pokrycie terenu sygnałem GPRS pozwala na stosunkowo skuteczne funkcjonowanie takich systemów, a dostępność sygnału 3G stwarza interesujące możliwości wykorzystania tej alternatywnej metody łączności w systemach elektroniki drogowej.